Žiadosť o repatriáciu občanov Slovenskej republiky z Veľkej Británie

Za účelom repatriácie občanov SR z Veľkej Británie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zriadilo online formulár pre tých občanov SR, ktorí prejavili záujem vrátiť sa do SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak si prajete zaregistrovať sa, prečítajte si prosím pozorne informácie o ochrane osobných údajov a všeobecné podmienky cesty.

Ochrana osobných údajov

Za účelom repatriácie občanov SR ministerstvo ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiadateľov uvedené vo formulári a ďalšie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, pričom spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutých osôb. Osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného prenosu. Viac informácií o spôsobe spracúvania osobných údajov je dostupných na http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/repatriacia. Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: ochranaudajov@mzv.sk.

Všeobecné podmienky cesty

V súlade s podmienkami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky môže byť žiadateľom iba občan SR alebo osoba s udeleným pobytom na území SR s platným cestovným dokladom. Nedodržaním uvedených podmienok môže byť žiadateľ vylúčený z prepravy. Odoslaním žiadosti potvrdzujete, že ste nebol/a pozitívne testovaný/á na Koronavírus 2019-nCoV/COVID-19 (negatívny test sa nevyžaduje) a zároveň súhlasíte, že po príchode do SR budete umiestnený/á do zriadenej karantény v zariadeniach Ministerstva vnútra SR po dobu vykonania testov. V prípade, že vám nebude potvrdená choroba COVID-19, budete prepustený/á do domácej karantény. Uvedené podmienky sa môžu meniť v závislosti od aktuálnych nariadení platných v SR. Zároveň ste povinný/á mať počas celej cesty v autobuse rúško alebo si chrániť ústa a nos iným obdobným spôsobom.

Repatriačné autobusy - žiadosť

Údaje o žiadateľovi

Položky označené * sú povinné.

captcha